Tỷ lệ hộ nghèo ở Yên Bái giảm còn hơn 7%

NDO -

Sáng 26/11, tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo.
Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo.

Sau 5 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Yên Bái đạt được những kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm, mức sống người dân được cải thiện; bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là vùng nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Yên Bái đã huy động hơn 19.600 tỷ đồng thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Trong đó, kinh phí từ ngân sách trung ương hơn 1.200 tỷ đồng, kinh phí thực hiện chính sách giảm nghèo và lồng ghép từ các dự án, đề án gần 18.400 tỷ đồng. 

Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo từ 32,21% năm 2016 đến nay giảm còn 7,04%, đứng thứ 13 toàn quốc, cải thiện 7 bậc so đầu nhiệm kỳ. Bình quân giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 5,03%/năm. Riêng tại 2 huyện đặc biệt khó khăn Trạm Tấu, Mù Cang Chải giảm bình quân 8,32%/năm; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân 7,66%/năm.

Thời gian tới, Yên Bái tiếp tục phân loại các hộ nghèo để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ. Tiếp tục xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2022-2025, trong đó tập trung phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội, ưu tiên phát triển sản xuất, liên kết vùng thiết yếu phục vụ dân sinh, phát triển các hoạt động sản xuất, tạo sinh kế cho người nghèo, ưu tiên phát triển sản xuất, hỗ trợ tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo để bảo đảm an sinh xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái phát động ủng hộ Quỹ vì người nghèo tỉnh Yên Bái. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 30 tập thể, 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo của tỉnh giai đoạn 2016-2020.