Tuyên Quang hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở cho gần 2.500 hộ nghèo

NDO - Ngày 14/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Đề án 308).
0:00 / 0:00
0:00
Huy động các tổ chức hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Huy động các tổ chức hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Đề án nhằm hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở có được ngôi nhà kiên cố, ổn định, để yên tâm phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua đó, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và thực hiện tốt phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau".

Theo đề án, mỗi hộ làm nhà mới được hỗ trợ 50 triệu đồng và hộ sửa chữa nhà được hỗ trợ không quá 25 triệu đồng. Riêng hộ nghèo thuộc diện chính sách được hỗ trợ 80 triệu đồng để làm nhà mới và 40 triệu đồng để sửa chữa nhà dột nát.

Qua rà soát, đến tháng 6/2021, toàn tỉnh có 3.820 hộ nghèo đang ở nhà tạm, dột nát cần được hỗ trợ. Sau 1 năm triển khai thực hiện, đến hết tháng 11/2022, toàn tỉnh đã thực hiện làm mới và sửa chữa cho 2.464 hộ nghèo với tổng kinh phí hơn 250 tỷ đồng, đạt 142,9% so kế hoạch đầu năm 2022 và đạt 64,5% so cả giai đoạn 2021-2025.

Tuyên Quang hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở cho gần 2.500 hộ nghèo ảnh 1

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án.

Để hoàn thành được mục tiêu đề án, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong chủ trì, hiệp thương, phối hợp và phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho các tổ chức chính trị-xã hội và các tổ chức thành viên trong thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát, nắm chắc các đối tượng để tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ. Đồng thời, chủ động phối hợp chính quyền, ngành chức năng liên quan giải quyết những khó khăn về đất ở cho các hộ; tăng cường tuyên truyền tại các khu dân cư, thúc đẩy sự tự thân, nỗ lực cố gắng trong xây dựng nhà ở nhằm khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên thoát nghèo của các hộ.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã tặng Bằng khen cho 14 tập thể, 7 cá nhân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng Bằng khen cho 22 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.