Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh theo chỉ tiêu năm 2023. Có 136 chỉ tiêu trình độ đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.
Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Thông báo số 2752/TB-BHXH về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh theo chỉ tiêu năm 2023 với 136 chỉ tiêu trình độ đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

1. Vị trí, chỉ tiêu tuyển dụng (136 chỉ tiêu)

STT

Đơn vị

Chỉ tiêu tuyển dụng theo đơn vị

Thu-Sổ, Thẻ hạng III

Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội hạng III

Giám định bảo hiểm y tế hạng III

Kế toán viên hạng III

1

Khối văn phòng

10

4

16

2

2

Bảo hiểm xã hội quận, huyện

68

18


18

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển viên chức

3. Nội dung tuyển dụng: Việc tuyển dụng viên chức thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của từng vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Hình thức thi: Phỏng vấn.

Nội dung thi: Căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

Thang điểm: 100 điểm.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm thi phỏng vấn.

4. Thời gian đăng ký dự tuyển: Thí sinh nộp phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính vào các ngày làm việc từ ngày 10/9/2023 đến 17 giờ ngày 9/10/2023.

5. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, số 117C Nguyễn Đình Chính, phường 15, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh (Trưởng phòng: Ông Lê Hải Hồng - Điện thoại: (028)39.979.039 - Số máy lẻ 1007).

Lệ phí dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 29/10/2021 của Bộ Tài chính.

Thí sinh cũng có thể truy cập đường link bằng mã QR:

Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 ảnh 1

Hội đồng tuyển dụng viên chức tại Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điện kiện tham dự xét tuyển; thời gian, địa điểm xét tuyển; kết quả xét tuyển và các thông tin khác trên Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (địa chỉ www.baohiemxahoi.gov.vn);Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh (www.tphcm.baohiemxahoi.gov.vn); tại trụ sở Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý, Hội đồng tuyển dụng không gửi bất kỳ thông báo bằng giấy nào đến từng thí sinh dự tuyển.

Thông tin chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển; chỉ tiêu tuyển dụng; nội dung thi và hình thức thi, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển.... được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại đường link: https://baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/hoat-dong-ung-cuu-attt-mang.aspx?CateID=181&ItemID=21328