Từ ngày 1/7: Thực thanh thực chi với xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2

NDO -

Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, từ ngày 1-7, thực hiện thực thanh thực chi với xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2.

Ảnh: Duy Linh.
Ảnh: Duy Linh.

Ngày 7/7, Bộ Y tế ban hành Công văn số 5378/BYT-KHTC hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm Covid-19.

Trước đó, ngày 23/6, Bộ Y tế đã ban hành công văn số 5028/BYT-KHTC hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; công văn số 4356/BYT-KH-TC ngày 28/5/2021 hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm Covid-19. Bộ Y tế nhận được ý kiến của một số đơn vị địa phương và phản ánh của báo chí về việc thực hiện mức thu xét nghiệm tại các cơ sở y tế. Vì vậy, cơ quan này hướng dẫn cụ thể như sau.

Với mức giá xét nghiệm nhanh thực hiện trước ngày 1/7/2021, đối tượng bảo hiểm y tế thực hiện theo mức giá 238.000 đồng theo hướng dẫn tại công văn 4068/BYT-KHTC ngày 30/7/2020.

Đối tượng không thanh toán bảo hiểm y tế thực hiện theo mức giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt tối đa là 238.000 đồng theo công văn số 5834/BYT-KHTC ngày 27/10/2020.

Từ ngày 1/7/2021, thực hiện thực thanh thực chi với xét nghiệm nhanh. Cụ thể gồm các chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm (vật tư tiêu hao, điện nước, nhân công) cơ sở y tế chi và quyết toán theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành về kinh phí phòng, chống dịch.

Chi và thanh toán với từng đối tượng người bệnh theo số lượng test xét nghiệm nhanh thực tế sử dụng cho người bệnh và giá mua test theo kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Thí dụ, đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu thầu test nhanh là 135.000 đồng/test. Nếu người có thẻ bảo hiểm y tế đủ điều kiện được thanh toán bảo hiểm y tế và là đối tượng được hưởng mức 80% chi phí khám, chữa bệnh thì được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả theo phạm vi được hưởng và mức hưởng của một lần xét nghiệm nhanh là 135.000 đồng x 80% = 108.000 đồng. Phần đồng chi trả 27.000 đồng và các chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm do ngân sách nhà nước chi trả theo phân cấp hiện hành.

Bên cạnh đó, với xét nghiệm kháng nguyên phát hiện SARS-CoV-2 trên máy miễn dịch, trường hợp phải thực hiện quy trình lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm tương tự như đối với trường hợp lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm đối với xét nghiệm Real-time PCR thì tạm thời thu và thanh toán chi phí dịch vụ “lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm” theo mức giá 100.000 đồng/mẫu.

Chi phí thực hiện xét nghiệm tạm thời thực hiện thực thanh thực chi; cụ thể: chi và thanh toán với từng đối tượng người bệnh theo số lượng test xét nghiệm thực tế sử dụng cho người bệnh và giá mua test theo kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đấu thầu.

Các chi phí về vật tư, hóa chất, điện, nước, nhân công liên quan đến quá trình thực hiện xét nghiệm: cơ sở y tế chi và quyết toán theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành về kinh phí phòng, chống dịch.

Các xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4356/BYT-KH-TC ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế.

Mức thanh toán bảo hiểm y tế với xét nghiệm Covid-19 là 734.000 đồng/mẫu

Tăng cường xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cơ sở khám, chữa bệnh, quỹ bảo hiểm y tế chi trả cho năm đối tượng

* Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế thực hiện nghiêm các chỉ đạo và hướng dẫn của cơ quan này về công tác xét nghiệm, kịp thời phát hiện các ca dương tính để thực hiện các biện pháp cách ly và điều trị theo quy định. Thực hiện thu và thanh toán đối với từng đối tượng theo pháp luật giá hiện hành và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan