Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk tự ý tuyển sinh 243 học viên cấp trung học phổ thông

NDO - Sáng 30/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, Sở vừa gửi văn bản báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh nhằm giải quyết vụ việc Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk tự ý tuyển sinh học viên trong Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.
0:00 / 0:00
0:00
Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk, nơi xảy ra sai phạm.
Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk, nơi xảy ra sai phạm.

Cụ thể, ngay sau khi nắm thông tin về việc Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk tự ý tuyển sinh 243 học viên vào lớp 10 học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã liên tiếp gửi 2 văn bản vào tháng 10 và 11/2022 đến Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk nêu rõ ý kiến: Đối với việc các trường trung cấp, cao đẳng có tổ chức dạy học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, phải thực hiện theo Công văn số 2570/BGDĐT-GDTX ngày 22/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giảng dạy chương trình cấp trung học phổ thông trong trường trung cấp, cao đẳng theo Thông báo số 76/TB-VPCP ngày 8/4/2021 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 1257/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 25/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tại các công văn Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk gửi Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk khẳng định: “Việc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk tự ý tuyển sinh và tổ chức dạy học là thực hiện không đúng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Do đó, nhà trường phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, cần có phương án giải quyết và bảo đảm quyền lợi của người học”.

Không chỉ vi phạm các quy định, hướng dẫn của ngành giáo dục khi tự ý tổ chức tuyển sinh 243 học viên vào lớp 10 học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, các học viên này cũng chưa được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phê duyệt, chuẩn y kết quả và chưa được đào tạo đúng với Chương trình Giáo dục thường xuyên theo quy định.

Để bảo đảm quyền lợi cho 243 học viên khi năm học 2022-2023 đã gần kết thúc học kỳ 1, căn cứ biên bản cuộc họp ngày 25/11/2022 giữa Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk về việc xem xét, tham mưu xử lý việc tuyển sinh học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông năm học 2022-2023 tại Trường Cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk thống nhất đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn kiểm tra các điều kiện tổ chức dạy học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông theo Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk để đánh giá thực trạng việc tổ chức dạy học đối với 243 học viên đã được nhà trường tuyển sinh vào lớp 10 học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông năm học 2022-2023.

Trên cơ sở thông báo kết quả của đoàn kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh ký kết hợp đồng với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk để tổ chức dạy học cho 243 học viên mà Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk đã tuyển sinh.

Sau khi 2 đơn vị ký kết hợp đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào tờ trình đề nghị của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh để chuẩn y danh sách học viên trúng tuyển (bổ sung) vào lớp 10 năm học 2022-2023 của đơn vị. Trong trường hợp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk thực hiện chương trình dạy học không đúng theo Thông tư số 12, yêu cầu 2 đơn vị thống nhất việc dạy bù, dạy phụ đạo để bổ sung phần kiến thức, kỹ năng còn thiếu theo quy định tại Thông tư số 12.

Trong thời gian xử lý các nội dung trên, đề nghị Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk tiếp tục tổ chức dạy học đối với 243 học viên của nhà trường để bảo đảm quyền lợi học tập cho học viên, tuyệt đối không để gián đoạn việc học của học viên.