Trao quyền sử dụng đất cho 24 hộ dân tại Sóc Trăng

NDO -

Ngày 25/2, Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức trao Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho 24 hộ dân, đại diện cho 83 hộ bà con được thụ hưởng chính sách hỗ trợ đất sản xuất tại khu vực Nông trường 30/4 (cũ) tại xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng trao Giấy Quyền sử dụng đất cho các hộ dân.
Lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng trao Giấy Quyền sử dụng đất cho các hộ dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung Trần Văn Nguyên cho biết, Nông trường 30/4 được thành lập theo Quyết định số 36/QĐ.UBT.82 ngày 1/3/1982 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang (cũ). Sau khi Nông trường giải thể ngày 30/3/2007, UBND tỉnh Sóc Trăng có Quyết định số 07/QĐ-UBND về việc thu hồi 670,7ha đất của Nông trường 30/4 giao UBND huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng quản lý.

“Nhằm thực hiện mục tiêu, quan điểm của Đảng, Nhà nước về chủ trương sắp xếp, đổi mới nông trường quốc doanh; tổ chức quản lý và khai thác, sử dụng đất đai có hiệu quả trên phần đất Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thu hồi của Nông trường 30/4 (cũ) giao cho huyện Cù Lao Dung quản lý, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Phương án số 02/PA-UBND, ngày 24/1/2008 của Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung đã bố trí 130ha để giao đất sản xuất Nông nghiệp cho 147 hộ dân đã được Ủy ban nhân dân xã An Thạnh Nam bình xét đủ điều kiện. Ngày 29/9/2021, Ủy ban nhân dân huyện Cù lao Dung đã tổ chức bốc thăm xác định vị trí giao đất cho 83 hộ dân còn lại (trước đó, huyện đã tổ chức giao đất xong cho 44 hộ) với tổng diện tích 45ha tại Vuông số 30 và Vuông 22”, đồng chí Nguyên thông tin.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng và huyện Cù lao Dung đã trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 24 hộ dân. Đây là những hộ đang khó khăn, cần có đất sản xuất để ổn định cuộc sống; 59 hộ còn lại huyện sẽ hoàn thành các thủ tục và giao đất đợt tiếp theo bảo đảm về tiêu chí, quy trình theo đúng quy định.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng thay mặt Thường vụ Tỉnh ủy, chúc mừng các hộ dân được nhận đất sản xuất.

“Quan tâm chăm lo, tạo điều kiện cho người dân có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc là mục tiêu quan trọng hàng đầu mà Đảng và Nhà nước ta hướng đến. Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Sóc Trăng và huyện Cù Lao Dung rất quan tâm đến việc xem xét, tạo điều kiện cho bà con có đất sản xuất. Sau quá trình xem xét kỹ lưỡng hôm nay huyện tổ chức giao đất cho bà con đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Việc giao đất sản xuất cho người dân là việc làm rất có ý nghĩa, đầy tính nhân văn và phù hợp chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta, qua đó tạo điều kiện cho bà con có đất sản xuất và ổn định cuộc sống”, đồng chí Lâm Văn Mẫn phát biểu.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng mong muốn bà con được giao đất sản xuất tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu quả phần đất được giao và cùng với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng quê hương Sóc Trăng và huyện Cù Lao Dung ngày càng giàu đẹp.