Trao giải cuộc thi báo chí “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2023

Ngày 14/6, Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân tỉnh tổ chức trao giải cuộc thi báo chí “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” lần thứ XII năm 2023 .
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo, Báo Tuyên Quang trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo, Báo Tuyên Quang trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả.

Cuộc thi báo chí "Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới" lần thứ XII năm 2023 có 152 tác phẩm của 59 tác giả, nhóm tác giả dự thi, tăng 31 tác phẩm dự thi so với năm 2022.

Các tác phẩm tập trung phản ánh về các mục tiêu, chủ thể xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền biểu dương các điển hình xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội vùng nông thôn; tấm gương nông dân vượt khó, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn thuần phong mỹ tục, bản sắc dân tộc… nhất là phản ánh, biểu dương phong trào gương người tốt, việc tốt góp sức xây dựng nông thôn mới.

Ban Tổ chức cuộc thi đã trao 4 giải A; 8 giải B; 21 giải C và 24 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc. Đồng thời, phát động cuộc thi “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” lần thứ XIII năm 2024.