Tuyên Quang hoàn thành trước 1 năm Đề án trồng 1 tỷ cây xanh

NDO - Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang, đến đầu tháng 6/2024, Tuyên Quang đã hoàn thành trồng 6 triệu cây xanh theo Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, đạt 100% kế hoạch. Như vậy, Tuyên Quang đã hoàn thành sớm hơn 1 năm so kế hoạch của đề án.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ kiểm lâm hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng cây.
Cán bộ kiểm lâm hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng cây.

Trong đó, trồng rừng tập trung đạt 4 triệu cây, trồng cây xanh phân tán đạt 2 triệu cây với các giống keo, bạch đàn, lát, chò chỉ, dổi, trám và một số cây trồng bản địa có giá trị khác. Hiện tại, các diện tích cây xanh sinh trưởng, phát triển bình thường, tỷ lệ thành rừng đạt hơn 90%.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án trồng 1 tỷ cây xanh, tỉnh đã quan tâm bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương lồng ghép với các chương trình, dự án để tổ chức trồng rừng, trồng cây xanh phân tán từ các nguồn như: kinh phí hỗ trợ cây giống lâm nghiệp theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; kinh phí thuộc Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững; kinh phí trồng, chăm sóc, duy trì hệ thống cây xanh tại khu đô thị và các khu di tích; kinh phí bố trí khu vực trồng cây xanh tại các khu đô thị, khu tái định cư mới... Tổng kinh phí thực hiện trồng rừng, trồng cây xanh theo Đề án trong giai đoạn 2021-2023 hơn 42 tỷ đồng.

Tuyên Quang hoàn thành trước 1 năm Đề án trồng 1 tỷ cây xanh ảnh 1

Đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng đề án trồng 1 tỷ cây xanh.

Ông Triệu Đăng Khoa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang cho biết, trong năm 2024 và 2025, tỉnh dự kiến trồng 2,4 triệu cây (1,6 triệu cây trồng rừng tập trung và 0,8 triệu cây trồng phân tán), bình quân mỗi năm trồng 1,2 triệu cây.

Để duy trì phong trào trồng rừng, trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh, bảo đảm việc thực hiện “Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” được hiệu quả và có sức lan tỏa mạnh mẽ, thời gian tới, các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Bên cạnh đó đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, và nhân dân trồng rừng, trồng cây xanh, đưa nhiệm vụ trồng rừng, trồng cây xanh trở thành phong trào thi đua của các cấp, các ngành và mọi người dân.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục lồng ghép, huy động, vận động các nguồn vốn hợp pháp để triển khai trồng rừng, trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu, triển khai thực hiện các mô hình, dự án trồng cây xanh tại khu vực đô thị, nông thôn, tuyến đường trục phát triển đến các khu, cụm công nghiệp, khu du lịch nhằm tạo không gian, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, bảo vệ môi trường sinh thái, phục vụ phát triển du lịch.

Hiện, tỉnh Tuyên Quang có hơn 448.000ha đất lâm nghiệp, trong đó có gần 47.000ha rừng đặc dụng, hơn 121.000ha rừng phòng hộ và hơn 280.000ha rừng sản xuất. Giá trị sản xuất lâm nghiệp năm 2023 đạt hơn 1.842 tỷ đồng, tăng 8% so năm 2022.