Phúc Thọ tập trung cải cách hành chính, tinh giản bộ máy

Thứ Năm, 23-05-2019, 21:22
Giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa UBND huyện Phúc Thọ. Ảnh: THANH HẢI

Nhằm xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp và hiện đại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Phúc Thọ đã tập trung tinh giản bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Rút gọn thủ tục hành chính, kiện toàn bộ máy

Là huyện thuần nông, nhưng những năm qua huyện Phúc Thọ luôn chú trọng tới công tác cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tiếp cận các thủ tục hành chính. Các phòng, ban, ngành của huyện và 23 xã, thị trấn đã chủ động xây dựng nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Định kỳ hằng tuần và hằng tháng, các đơn vị tổ chức giao ban công việc, kịp thời biểu dương các cán bộ, công chức thực thi tốt nhiệm vụ. Huyện cũng tiến hành triển khai việc đánh giá chỉ số CCHC cấp xã, nâng cao ý thức trách nhiệm và vai trò của từng cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tạo động lực thúc đẩy công tác này trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phúc Thọ Nguyễn Việt Liên cho biết: Tại 23 xã, thị trấn đều đã bố trí trụ sở làm việc của bộ phận "một cửa" theo quy định. Các cán bộ phụ trách bộ phận "một cửa" cấp xã, thị trấn đều có trình độ đại học theo đúng chuyên môn, cho nên hướng dẫn tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm đúng quy định, không gây phiền hà, tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ của công dân đúng hạn và trước hạn đạt hơn 95%. Huyện cũng tích cực cải cách thủ tục hành chính, coi đây là nhiệm vụ quan trọng của CCHC. Cụ thể, để giảm bớt chi phí và rút ngắn thời gian đi lại của người dân, công an huyện đã cử cán bộ xuống các xã, thị trấn trực tiếp hướng dẫn nhân dân làm các thủ tục đăng ký, sang tên, đổi chủ xe máy, việc này được người dân đồng tình, ủng hộ. Bên cạnh đó, công tác hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện từng bước được đẩy mạnh, nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý và điều hành, hạn chế việc sử dụng văn bản giấy.

Song song với CCHC, công tác tinh giản biên chế cũng được các cấp chính quyền trên địa bàn huyện Phúc Thọ đặc biệt chú trọng. Chỉ tính từ tháng 8-2016 đến hết ngày 31-12-2018, huyện đã thực hiện tinh giản 24 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị khối cấp huyện, cấp xã và khối trường học. Thực hiện sáp nhập năm trung tâm thành hai trung tâm. Sáp nhập Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp thành Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện. Đồng thời kiện toàn sắp xếp bộ máy nhân sự của Trung tâm Phát triển quỹ đất trên cơ sở sáp nhập Chi nhánh Phát triển quỹ đất Phúc Thọ và Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện. Các đơn vị sau khi thực hiện sáp nhập đã tiến hành rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, xây dựng vị trí việc làm, quy chế hoạt động, kiện toàn lại các chức danh lãnh đạo quản lý, hướng dẫn thu hồi và khắc lại con dấu, tổ chức bàn giao đúng thời hạn. Số lượng cấp trưởng, cấp phó được kiện toàn sau khi sáp nhập tại các đơn vị bảo đảm đúng cơ cấu, số lượng và điều kiện tiêu chuẩn theo quy định. Hiện, tổng số cán bộ, công chức của huyện là 472 người, thiếu 45 biên chế. Mặc dù vậy, UBND huyện vẫn bố trí số lượng cán bộ, công chức ở các chức danh theo quy định và bảo đảm số lượng người để giải quyết công việc và chờ tuyển dụng số công chức còn thiếu theo chỉ đạo của thành phố.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Với nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, những tháng đầu năm nay, Đảng bộ, chính quyền huyện Phúc Thọ đã tạo được sự phát triển khá trên tất cả các lĩnh vực. Sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng khá, giá trị ước đạt 760 tỷ đồng, tăng 7,15% so cùng kỳ năm trước. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ ước đạt 1.138,5 tỷ đồng, tăng 10% so cùng kỳ năm trước. Huyện đã thực hiện giải phóng mặt bằng 1.336,7 m2, chi trả hơn 1,2 tỷ đồng; giá trị xây dựng ước đạt hơn 80 tỷ đồng. Hơn 90% số người dân bày tỏ sự hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND huyện Doãn Trung Tuấn cho biết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền về các nội dung liên quan đến tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, CCHC tại một số đơn vị chưa được thật sự quan tâm, cho nên hiệu quả chưa cao. Đồng thời, do cơ sở vật chất hiện còn thiếu và chưa đồng bộ cho nên chưa đáp ứng được đầy đủ so với yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính; việc rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính tại một số đơn vị chưa được thực hiện kịp thời để niêm yết công khai tại Bộ phận một cửa theo quy định.

Tại buổi làm việc mới đây với UBND huyện Phúc Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá: thời gian qua, huyện Phúc Thọ đã cơ bản làm tốt công tác tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tăng cường CCHC, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân đạt tỷ lệ đúng và trước hạn khá cao. Đồng chí lưu ý, theo lộ trình, đến năm 2021, Hà Nội phải tinh giản 10% tổng số biên chế, chính vì thế, huyện cần phải quyết liệt hơn nữa trong quá trình thực hiện mục tiêu này. Việc triển khai đánh giá cán bộ, công chức hằng tháng cần thực hiện theo hướng đi vào thực chất; cùng với đó, huyện cần đẩy mạnh CCHC, đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ để có trình độ đáp ứng hoàn cảnh mới, nhất là, cần bố trí, sử dụng người lao động phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu của nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

AN TRÂN