Kết quả thư bạn đọc:

Trả lời những thắc mắc liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nông Thị Hội

NDO - Báo Nhân Dân nhận được công văn số 1681/UBND-TTr ngày 25/10/2022 của UBND huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, trả lời đơn của ông Phạm Công Hậu, trú tại tổ 2, thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tố cáo việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) hiệu CY 968490 mang tên bà Nông Thị Hội là không hợp lý và một số cán bộ vòi vĩnh tiền trong quá trình cấp sổ đỏ.
0:00 / 0:00
0:00
Trả lời những thắc mắc liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nông Thị Hội

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy tại Thông báo số 47-TB/KL ngày 24/10/2022 của Văn phòng Huyện ủy, sau khi kiểm tra, UBND huyện Thạch An cung cấp thông tin đến Báo Nhân Dân như sau:

* Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiệu CY 968490: Ngày 11/3/2022, bà Nông Thị Hội được cấp sổ đỏ hiệu CY 968490, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH 03583 thửa số 58, tờ bản đồ số 64, diện tích 154,4m2 do ông Nông Long Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện ký cấp sổ đỏ.

Khi phát hiện thông tin và có dư luận phản ánh về việc bà Nông Thị Hội được cấp sổ đỏ, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra quá trình tiếp nhận, thực hiện quy trình cấp sổ đỏ tiến hành làm việc trực tiếp với bà Hội để xác minh cụ thể.

Kết quả kiểm tra cho thấy, việc cấp sổ đỏ cho bà Hội chưa bảo đảm các quy định của pháp luật về đất đai.

UBND huyện đã có Báo cáo số 251/BC-UBND ngày 18/5/2022 về việc cấp sổ đỏ đối với bà Hội và đề xuất hướng giải quyết.

Thực hiện văn bản số 295-CV/HU ngày 20/5/2022 của Huyện ủy Thạch An về việc cho ý kiến giải quyết vụ việc cấp sổ đỏ cho bà Hội, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 về việc thanh tra quy trình cấp sổ đỏ đối với bà Hội.

Ngày 20/6/2022, UBND huyện đã ban hành Kết luận Thanh tra số 927/KL-UBND về việc thanh tra quy trình cấp sổ đỏ cho bà Hội.

Theo đó kết luận: Quy trình cấp sổ đỏ hiệu CY 968490 cho bà Nông Thị Hội là không đúng quy trình, quy định của pháp luật về đất đai.

Thực hiện Kết luận Thanh tra, ngày 22/9/2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3038/QĐ-UBND về việc thu hồi sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất nêu trên.

* Về việc xử lý trách nhiệm của các cá nhân liên quan: UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý trách nhiệm (kỷ luật) đối với các cá nhân có liên quan thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Các cá nhân không thuộc thẩm quyền của UBND huyện đã được Sở chuyên ngành xử lý kỷ luật theo thẩm quyền.

Còn các nội dung liên quan khác, các cơ quan chức năng đang tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.