Ảnh minh họa.

Nhiều bất cập, hạn chế trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và quản lý, sử dụng đất tại Đắk Lắk

Ngày 14/11, Thanh tra Chính phủ cho biết, ngày 11/11 đã ban hành Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Đắk Lắk trong việc thực hiện pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý, sử dụng đất đai.
Kết quả thư bạn đọc

Kết quả thư bạn đọc

Báo Nhân Dân nhận được Văn bản số 4216/UBND-TCD của UBND tỉnh Lào Cai thông tin về đề nghị của 47 công dân tại xã Quan Hồ Thẩn, xã Bản Mế và xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai với nội dung chính như sau: Sau khi kiểm tra thông tin và xem xét nội dung đơn do Báo Nhân Dân chuyển tới, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai có ý kiến, sự việc liên quan đến việc các công dân tại các xã: Quan Hồ Thẩn, Bản Mế, Sín Chéng thuộc huyện Si Ma Cai đề nghị trả lại đất tại vị trí dự án của Hợp tác xã Bản Mế đã được UBND tỉnh Lào Cai cho thuê đất.