Tôn vinh công dân ưu tú, doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Bắc Giang

NDO - Ngày 7/10, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ tôn vinh danh hiệu "Công dân Bắc Giang ưu tú" và doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Bắc Giang lần thứ VI, năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang trao danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú” cho các cá nhân tại buổi lễ.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang trao danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú” cho các cá nhân tại buổi lễ.

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Giang được biết đến là địa phương đã phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh, có bước chuyển mình ấn tượng, đạt nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, xã hội đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Những thành tựu đó đã thể hiện quyết tâm, nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 13.200 doanh nghiệp và hàng vạn hộ sản xuất kinh doanh đăng ký hoạt động. Cùng với đó, hằng năm có nhiều sáng kiến, đề tài khoa học, công nghệ, tiêu chuẩn tiên tiến được áp dụng vào hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp, doanh nhân, cá nhân không chỉ vươn lên trở thành những điển hình tiêu biểu của tỉnh mà còn được tôn vinh trong cả nước, được ghi nhận bằng những giải thưởng, danh hiệu, hình thức khen thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.

Qua công tác bình xét, tỉnh Bắc Giang lựa chọn được 10 “Công dân Bắc Giang ưu tú”; 16 doanh nghiệp, 9 doanh nhân tiêu biểu để vinh danh tại buổi lễ. Cùng với đó, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tặng Bằng khen cho 76 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động.

Lễ vinh danh nhằm lan tỏa mạnh mẽ sức lao động sáng tạo của các tập thể xuất sắc, cá nhân ưu tú, tạo động lực để doanh nghiệp, doanh nhân, các cá nhân khác nỗ lực phấn đấu, sáng tạo vươn lên trong học tập, lao động, sản xuất xây dựng hình ảnh con người Bắc Giang sáng tạo, thân thiện trong thời kỳ mới.