Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hưng Yên đạt 13,4%

NDO - Ngày 9/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên đã thông qua Nghị quyết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Hưng Yên năm 2022, với tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 13,4%, cao nhất trong 12 năm gần đây. Chỉ số công nghiệp tăng 10,5%; giá trị sản xuất xây dựng tăng 41,52%; giá trị sản xuất thương mại dịch vụ tăng 19,32%; giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng 2,5%.
0:00 / 0:00
0:00
Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên biểu quyết thông qua Nghị quyết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2022 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2023.
Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên biểu quyết thông qua Nghị quyết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2022 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2023.

Tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP/người) đạt 102,3 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế: công nghiệp, xây dựng 63,91%; thương mại, dịch vụ 28,60%; nông nghiệp, thủy sản 7,49%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 6,3 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt hơn 57 nghìn tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 50 nghìn tỷ đồng.

Tỉnh có thêm 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,94%...

Năm 2023, tỉnh Hưng Yên phấn đấu: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 9%; tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP/người) đạt 112 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 7 tỷ USD; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 63.500 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 22.921 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 18.221 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 4.700 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt 45%; có thêm 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn1,6%...

Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên đã bầu ông Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, Trưởng Ban Nội chính làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và bầu một số chức danh khác.