Hưng Yên bồi thường, giải phóng mặt bằng 612ha đất khu công nghiệp

NDO - Theo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên, 11 tháng qua, các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã thực hiện chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng được khoảng 612ha đất khu công nghiệp, đạt 122% chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh Hưng Yên giao trong năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Hoạt động sản xuất sứ vệ sinh tại Công ty TNHH Toto Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, khu công nghiệp Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên.
Hoạt động sản xuất sứ vệ sinh tại Công ty TNHH Toto Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, khu công nghiệp Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên.

Những khu công nghiệp có tiến độ giải phóng mặt bằng nhanh như: khu công nghiệp Sạch, khu công nghiệp số 5, khu công nghiệp Thăng Long II, khu công nghiệp Phố Nối A. Việc các dự án khu công nghiệp được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đã góp phần quan trọng để chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo xây dựng dự án theo tiến độ đăng ký; thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư và tạo việc làm cho người lao động.

Từ đầu năm đến nay, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 33 dự án, trong đó, có 14 dự án đầu tư nước ngoài và 19 dự án trong nước, với tổng vốn đầu tư 206,4 triệu USD và 2.374 tỷ đồng. Đồng thời, điều chỉnh tăng vốn cho 50 dự án, với tổng vốn đầu tư tăng thêm khoảng 300 triệu USD và 1.590 tỷ đồng.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 10 dự án khu công nghiệp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng với tổng diện tích hơn 1,7 nghìn ha.

Thời gian tới, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên tiếp tục phối hợp các sở, ngành, đơn vị, địa phương ở tỉnh Hưng Yên tổ chức thực hiện quyết liệt, tập trung cao cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp; nhất là phần diện tích còn vướng mắc về hồ sơ, thủ tục.

Việc tổ chức công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng sẽ được triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp.