Hưng Yên chủ trương đầu tư 4 dự án giao thông quan trọng

NDO - Ngày 3/12, Tỉnh ủy Hưng Yên họp hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 ra nghị quyết đồng ý chủ trương về việc triển khai đầu tư xây dựng 4 dự án giao thông quan trọng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 11.445 tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, Trần Quốc Văn thuyết trình hiệu quả của Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng trên địa bàn tỉnh.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, Trần Quốc Văn thuyết trình hiệu quả của Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng trên địa bàn tỉnh.

Các dự án bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng; địa điểm xây dựng trên địa bàn các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên; dự kiến vốn đầu tư 9.275 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng đường đông-tây I (đoạn từ ĐT.378 đến ĐT.382B), địa điểm xây dựng trên địa bàn huyện Văn Giang, dự kiến vốn đầu tư 1.310 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng đường gom dọc phía nam quốc lộ 5A, đoạn từ Km18+280 ÷ Km20+180 và từ Km29+680 ÷ Km31+880, địa điểm xây dựng trên địa bàn huyện Văn Lâm; dự kiến vốn đầu tư 485 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng đường tránh ĐT.376 đoạn qua huyện Yên Mỹ và Ân Thi, địa điểm xây dựng trên địa bàn huyện Yên Mỹ, dự kiến vốn đầu tư 375 tỷ đồng.

Các dự án trên có vai trò quan trọng, tạo điều kiện đi lại, lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương thuộc khu vực dự án.

Trong đó, Dự án Xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch phát triển kinh tế dọc sông Hồng là dự án chiến lược, trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong kết nối giao thông và liên kết phát triển về kinh tế, văn hóa, du lịch, xã hội giữa tỉnh Hưng Yên với thủ đô Hà Nội và các địa phương trong vùng thủ đô; góp phần mở rộng không gian phát triển khu vực ven sông Hồng, khai thác các tiềm năng, cơ hội và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.