Thu ngân sách nhà nước bằng 40,5% dự toán năm

Thứ Hai, 10-05-2021, 01:49

Bộ Kế hoạch và Ðầu tư cho biết, tính đến hết tháng 4, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt 543.400 tỷ đồng, bằng 40,5% dự toán năm và tăng 7,3% so cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 456.300 tỷ đồng, bằng 40,3% dự toán năm và tăng 7,6%; thu từ dầu thô ước đạt 12 nghìn tỷ đồng, bằng 51,7% dự toán năm và giảm 34,6% so cùng kỳ; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 74.500 tỷ đồng, bằng 41,7% dự toán năm và tăng 16,5%. Kết quả thu NSNN bốn tháng đầu năm 2020 cho thấy đà phục hồi khả quan và khá đồng đều của nền kinh tế. Các nhiệm vụ chi NSNN được thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, bảo đảm các nhiệm vụ chi an sinh xã hội. Tổng chi NSNN ước đạt 463,7 nghìn tỷ đồng, bằng 27,5% dự toán năm; trong đó, chi thường xuyên (không bao gồm chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế) ước đạt 338.100 tỷ đồng, bằng khoảng 32,6% dự toán năm và tăng 1,2% so cùng kỳ.

PV