Bảo đảm ổn định hoạt động đầu tư xây dựng

Thứ Bảy, 15-05-2021, 02:02

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi đề nghị các đơn vị, địa phương và một số bộ, ban, ngành liên quan thống kê, đánh giá ảnh hưởng, tác động tiêu cực của biến động giá vật liệu xây dựng và dịch Covid-19 đến hoạt động đầu tư xây dựng trước ngày 20-5 để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Bộ đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan bám sát diễn biến của thị trường để kịp thời cập nhật, điều chỉnh giá vật liệu xây dựng một cách phù hợp, ngăn chặn hiện tượng đầu cơ, “thổi giá”. Các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, UBND các địa phương chỉ đạo các đơn vị có liên quan đánh giá tác động của dịch bệnh và biến động giá một số vật liệu xây dựng chủ yếu, nhất là giá thép đến tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng; đề xuất các giải pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn vướng mắc,...