Tiếp tục triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại Đại hội XIII

NDO - Đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng tiếp tục được triển khai chủ động, hiệu quả, đồng bộ, toàn diện trên tất cả trụ cột, lĩnh vực. Đây là nhận định chung của các đại biểu tham dự Hội nghị phối hợp triển khai công tác đối ngoại năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Các đồng chí lãnh đạo bốn cơ quan chủ trì Hội nghị.
Các đồng chí lãnh đạo bốn cơ quan chủ trì Hội nghị.

Hội nghị phối hợp triển khai công tác đối ngoại năm 2023 giữa Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam diễn ra chiều 21/7 tại Trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương.

Các đồng chí: Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao; Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu nhận định, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, công tác đối ngoại tiếp tục được triển khai chủ động, hiệu quả và đồng bộ. Hội nghị khẳng định, đóng góp vào thành quả chung này, có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Tiếp tục triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại Đại hội XIII ảnh 1
Toàn cảnh Hội nghị phối hợp triển khai công tác đối ngoại năm 2023.

Theo Hội nghị, sự phối hợp hiệu quả giữa bốn cơ quan được thể hiện trong công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược; triển khai các hoạt động đối ngoại, nhất là các hoạt động đối ngoại cấp cao và xử lý các vấn đề nảy sinh. Bốn cơ quan cũng phối hợp chặt chẽ trong xây dựng và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án của Đảng về công tác đối ngoại.

Tại Hội nghị, các đại biểu trao đổi nhiều phương hướng và biện pháp tăng cường phối hợp giữa bốn cơ quan trong thời gian tới nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đối ngoại trong sáu tháng cuối năm 2023, thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng.