Thực hiện hiệu quả việc phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử

NDO - Ngày 29/9, tại tỉnh Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến với 46 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).
0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị giao ban tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị giao ban tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên báo cáo kết quả nổi bật thực hiện Đề án 06 và đại diện 10 tỉnh, thành phố và bộ, ngành phát biểu ý kiến về việc thực hiện Đề án 06, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương, ghi nhận các tỉnh: Thái Nguyên, Quảng Ninh, các địa phương: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ... đã thực hiện có kết quả nhiều nội dung của Đề án 06 và Chỉ đạo của Thủ tướng thời gian qua.

Đồng chí Vũ Đức Đam đề nghị, thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương phải có hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể để đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 cho phù hợp với các quy định của pháp luật, nhất là một số quy định của Luật Cư trú có hiệu lực thời gian tới, trong đó khẩn trương thực hiện việc cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử, tài khoản định danh cá nhân, gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý.

Đồng chí yêu cầu các ngành công an, tư pháp và y tế cần tăng cường thực hiện kết nối liên thông để giải quyết công việc của người dân một cách thuận lợi, tiết kiệm thời gian; các khoản thu- chi của hệ thống trường học, các khoản chi từ ngân sách nhà nước, nhất là các khoản chi cho an sinh xã hội cần thực hiện thông qua các loại tài khoản của người dân cho nhanh chóng, thuận lợi.

Để việc thực hiện có hiệu quả Đề án 06, đồng chí đề nghị các bộ, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hưởng ứng, thực hiện hiệu quả Đề án 06. Riêng với tỉnh Thái Nguyên, từ nay đến hết năm cần định danh cá nhân đối với số điện thoại để chống một số hành vi tiêu cực, phiền phức cho người sử dụng.