Thừa Thiên Huế tập trung thực hiện 6 chương trình trọng điểm

Năm 2023 là năm tỉnh Thừa Thiên Huế tăng tốc thực hiện các tiêu chí để phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025 như mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.
0:00 / 0:00
0:00
Thành phố Huế nhìn từ trên cao. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Huế
Thành phố Huế nhìn từ trên cao. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Huế

Tỉnh xác định đẩy mạnh mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu trên cơ sở khai thác thế mạnh, đặc thù của địa phương; chú trọng phát triển các ngành dịch vụ, du lịch dựa trên nền tảng phát huy giá trị di sản, văn hóa; phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin tạo giá trị gia tăng, giá trị xuất khẩu lớn; phát triển đô thị thông minh và bền vững.

Trong năm nay, Tỉnh Thừa Thiên Huế đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu về các lĩnh vực kinh tế-xã hội, môi trường; trong đó tốc độ tăng trưởng GRDP từ 9-10%, thu ngân sách trên địa bàn tăng 12% so với thực hiện năm 2022, kim ngạch xuất khẩu tăng từ 12% trở lên…

Địa phương xác định 6 chương trình trọng điểm cần tập trung thực hiện gồm: phát triển đô thị; phát triển hạ tầng kinh tế-kỹ thuật và phát triển công nghiệp; phát triển văn hóa, du lịch-dịch vụ; cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.