Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2022

Được sự phê duyệt của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế triển khai tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2022 vào Cơ quan Tổng cục Thuế và 62 Cục Thuế tỉnh, thành phố.
0:00 / 0:00
0:00
Trụ sở Tổng cục Thuế tại 123 Lò Đúc. (Ảnh: Tổng cục Thuế)
Trụ sở Tổng cục Thuế tại 123 Lò Đúc. (Ảnh: Tổng cục Thuế)

Thời gian đăng ký trực tuyến: trong vòng 30 ngày, kể từ ngày 21/10/2022 đến 17 giờ ngày 19/11/2022.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trực tiếp: 5 ngày làm việc, kể từ 8 giờ ngày 15/11/2022 đến 17 giờ ngày 19/11/2022.

Chi tiết về chỉ tiêu tuyển dụng; điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển; hồ sơ đăng ký dự tuyển; địa điểm tiếp nhận hồ sơ; nội dung thi và hình thức thi... được đăng trên Website của Tổng cục Thuế (www.gdt.gov.vn) và niêm yết công khai tại trụ sở Cơ quan Tổng cục Thuế và 62 Cục Thuế tỉnh, thành phố.