Thêm 4 doanh nghiệp bị phạt 665 triệu đồng do vi phạm trong hoạt động và báo cáo

NDO - Bốn doanh nghiệp, gồm CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, CTCP Chứng khoán Hòa Bình, CTCP Sapphire Coast và CTCP Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt hành chính với tổng số tiền phạt 665 triệu đồng do các vi phạm quy định về mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng; không bảo đảm các thông tin trong hồ sơ chào bán; không báo cáo, báo cáo sai hạn...
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (địa chỉ trụ sở chính tại tầng 1 đến tầng 4, tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 108/QĐ-XPHC, số tiền 250 triệu đồng do không bảo đảm các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ.

Cụ thể, Công ty cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ cho một số tổ chức phát hành. Các thông tin trong hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ đối với các mã trái phiếu VH_BOND2021_002, GHVCH2122001, GHVCH2224001, DXGH2125002, NVLH2122015 và NSRCH2223001 không đầy đủ nội dung theo quy định.

Đối với hành vi báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật, Công ty bị phạt tiền 60 triệu đồng.

Theo đó, Công ty thực hiện nghĩa vụ báo cáo của tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu không đúng thời hạn với Ủy ban Chứng khoán nhà nước các tài liệu sau: Báo cáo quý I, II, III, IV/2021, Báo cáo năm 2021, Báo cáo quý I, II, III, IV/2022;

Công ty thực hiện nghĩa vụ báo cáo của đại lý phát hành trái phiếu không đúng thời hạn cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) qua Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp (Cbonds) các tài liệu sau: Báo cáo quý I, II, III, IV/2021, Báo cáo năm 2021, Báo cáo quý II, IV/2022;

Công ty thực hiện nghĩa vụ báo cáo của đại lý đăng ký, lưu ký trái phiếu không đúng thời hạn cho HNX qua Cbonds các tài liệu sau: Báo cáo quý I/2021; Báo cáo quý I, II, III, IV/2022; Báo cáo quý I/2023.

Sau cùng, Công ty bị phạt tiền 85 triệu đồng do vi phạm quy định về mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng.

Trước đó, Công ty ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với ngân hàng thương mại, lập địa điểm bên ngoài các địa điểm giao dịch đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để ký một số hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán ký quỹ cho các khách hàng.

Tổng số tiền phạt đối với Công ty là 395 triệu đồng.

Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (địa chỉ trụ sở chính tại tầng 7+9, tòa nhà số 46-48 phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 69/QĐ-XPHC với số tiền phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Trước đó, Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình không báo cáo phương án khắc phục được Hội đồng quản trị Công ty thông qua về việc không đáp ứng việc duy trì các điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán;

Công ty báo cáo không đúng thời hạn theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại các công văn số 3546/UBCK-QLKD ngày 12/6/2023, công văn số 979/UBCK-QLKD ngày 6/3/2023, công văn số 3326/UBCK-QLKD ngày 1/6/2022, công văn số 4648/UBCK-QLKD ngày 21/7/2022) theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP), được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Công ty cổ phần Sapphire Coast (địa chỉ tại 410 Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) bị phạt hành chính theo Quyết định số 71/QĐ-XPHC với mức phạt tiền 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Sapphire Coast không công bố định kỳ với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ năm 2022 và bán niên năm 2023 được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện;

Công ty công bố thông tin đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn về Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2022, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2022, Báo cáo tài chính bán niên 2022, Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023.

Cuối cùng, cũng với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật, Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 (địa chỉ tại buôn Druh A, xã Ea Nam, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk) bị phạt hành chính theo Quyết định số 60/QĐ-XPHC với số tiền phạt 85 triệu đồng.

Trước đó, Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 không công bố với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ năm 2022 và bán niên năm 2023 được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện;

Cùng với đó, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021; Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và bán niên năm 2023; việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn; về kết quả chào bán trái phiếu mã TD1CB2135011; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022 và bán niên 2023; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023; việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn.