Không báo cáo, 9 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 800 triệu đồng

NDO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính 9 doanh nghiệp với tổng số tiền phạt 832,5 triệu đồng do không công bố thông tin, công bố thông tin không đúng thời hạn nhiều tài liệu: báo cáo tài chính; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu; tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp; tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu...
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể, Công ty cổ phần WorldWide Capital (địa chỉ trụ sở chính tại số 2 Nguyễn Thị Diệu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP Hồ Chí Minh) bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 59/QĐ-XPHC, số tiền 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần WorldWide Capital không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu: Việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu WWCCB2223001 và trái phiếu WWCCB2223002; Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022 và bán niên năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022 và bán niên năm 2023; Báo cáo tài chính bán niên năm 2023; Tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023.

Công ty cổ phần Wealth Power (địa chỉ trụ sở chính tại tầng 3 tòa nhà Indochina Park Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 58/QĐ-XPHC, số tiền 92,5 triệu đồng đối do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Wealth Power không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2022; Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán năm 2022; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu WPCCB2122001;

Cùng với đó, Công ty gửi nội dung công bố thông tin cho HNX không đúng thời hạn các tài liệu; Báo cáo tài chính bán niên năm 2022; Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2022.

Công ty cổ phần Đầu tư Vast King (địa chỉ trụ sở chính tại tầng 6, số 222 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP Hồ Chí Minh) bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 57/QĐ-XPHC, số tiền 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Đầu tư Vast King không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; Báo cáo tài chính bán niên năm 2023; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên năm 2023; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2023; Về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu VKICB2225001.

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Tường Khải (địa chỉ trụ sở chính tại số 32 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh) số tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Tường Khải không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022, việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu TKCCB2223001.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World (địa chỉ trụ sở chính tại số 193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, TP Hồ Chí Minh) bị phạt hành chính theo Quyết định số 54/QĐ-XPHC, số tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022; Tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023; Tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2023; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022.

Tiếp đó, Công ty gửi nội dung công bố thông tin không đúng thời hạn cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021; CBTT về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu SNW-2018.10; Báo cáo tài chính năm 2021; Tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu năm 2021; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021.

Công ty cổ phần Xây dựng Minh Trường Phú (địa chỉ trụ sở chính tại số 64 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh) bị phạt hành chính theo Quyết định số 53/QĐ-XPHC, với số tiền phạt 92,5 triệu đồng do hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Xây dựng Minh Trường Phú không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022, Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022, Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; CBTT về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu MTPCB2223001).

Đồng thời, Công ty gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Eagle Side (địa chỉ trụ sở chính tại số 8 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh) bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 52/QĐ-XPHC, với mức tiền phạt 92,5 triệu đồng do hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Eagle Side không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2022.

Tiếp đó, Công ty không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu EGSCB2223001.

Công ty cổ phần Xây dựng Kiến Hưng Thịnh(địa chỉ trụ sở chính: Số 154 Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) bị phạt hành chính theo Quyết định số 55/QĐ-XPHC, với mức phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Xây dựng Kiến Hưng Thịnh không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2022; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023; Báo cáo tài chính bán niên 2023.

Cùng với đó, Công ty không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu KHTCB2223001 và trái phiếu KHTCB2223002.

Công ty cổ phần Air Link (địa chỉ trụ sở chính tại 66 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh) bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 51/QĐ-XPHC, số tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Air Link không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu: Việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu ALICB2223001 và trái phiếu ALICB2223002; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; Báo cáo tài chính bán niên năm 2023; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên năm 2023; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023.