Nhiều vi phạm, Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng bị phạt 260 triệu đồng

NDO - Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt hành chính với tổng số tiền 260 triệu đồng do các vi phạm về công bố thông tin; quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp...; không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định...
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 29/1, ban hành Quyết định số 94/QĐ-XPHC xử phạt hành chính Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng (địa chỉ tại số 32, đường số B4, phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), số tiền 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Trước đó, Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng không công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2021/TV6/NQ-HĐQT ngày 12/10/2021 phê duyệt việc đầu tư vào Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ và Thương mại Quốc tế Tân Phú Hưng thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần, Bản cung cấp thông tin của người thực hiện công bố thông tin, Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, Bản cung cấp thông tin của Giám đốc;

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, Báo cáo thường niên năm 2022, Công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 6 ngày 21/12/2021.

Tiếp đó, Công ty bị phạt tiền 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Cụ thể, theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và năm 2022, Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại quốc tế Trong Thuong vay với số tiền lần lượt là 21,99 tỷ đồng và 2,6 tỷ đồng, tuy nhiên Đại hội đồng cổ đông chưa thông qua các giao dịch nêu trên.

Đồng thời, với vi phạm không quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác, Công ty bị phạt tiền 15 triệu đồng theo quy định.

Cuối cùng, Công ty bị phạt tiền 15 triệu đồng do không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định.

Tổng mức phạt tiền đối với Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng là 260 triệu đồng.

Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng (địa chỉ tại số 32, đường số B4, phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), tiền thân là Công ty cổ phần Thương mại Hoàng Anh Thắng được thành lập vào năm 2008.

Công ty trở thành công ty đại chúng từ tháng 7/2020; hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp công trình điện và kinh doanh thương mại văn phòng phẩm.