Công nhân Công ty Than Cao Sơn tăng tốc sản xuất, đáp ứng sản lượng than tiêu thụ.

TKV tăng tốc sản xuất, giữ đà tăng trưởng

Trong điều kiện sản xuất, kinh doanh tiếp tục gặp khó khăn, nhất là dịch Covid-19 diễn biến phức tạp những tháng đầu năm, thị trường than, giá vật tư, nhiên liệu biến động,… người lao động Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) vẫn tăng tốc sản xuất, giữ đà tăng trưởng, đáp ứng than cho sản xuất điện và nền kinh tế phục hồi sau khi dịch bệnh được kiểm soát.