Thái Nguyên cần đẩy nhanh chi trả tiền thuê nhà cho công nhân

NDO - Tính đến nay, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt danh sách hơn 8.800 công nhân được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà với số tiền hơn 13 tỷ đồng, nhưng đến giữa tháng 7/2022 mới có hơn 2.000 công nhân được chi trả với số tiền gần 2,5 tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Công nhân thuê nhà trọ của gia đình ông Dương Thế Mai ở tổ 6, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên.
Công nhân thuê nhà trọ của gia đình ông Dương Thế Mai ở tổ 6, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên.

Thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, ngày 28/3 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt danh sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn.

Đến giữa tháng 7/2022, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh đã phê duyệt danh sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho 8.858 người lao động của 47 doanh nghiệp với số tiền hơn 13 tỷ đồng, nhưng mới chi trả cho 2.023 người lao động, số đông còn lại vẫn đang chờ thực hiện chính sách này.

Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên Phạm Việt Dũng kiến nghị: “Dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến người lao động, chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà có ý nghĩa hỗ trợ, động viên người lao động vượt qua khó khăn. Nếu chậm thực hiện chi trả thì ý nghĩa của chính sách sẽ giảm. Do đó, chúng tôi đề nghị tỉnh khẩn trương thực hiện chính sách này”.

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Quỳnh Hương cho biết: “Danh sách đã phê duyệt, còn gần 7.000 lao động chưa được chi trả tiền thuê nhà là do ngân sách địa phương khó khăn. Hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động là do ngân sách Trung ương hỗ trợ 100%, trong khi đó ngân sách Trung ương chưa chuyển về. Chúng tôi sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để có giải pháp về vấn đề này”.

Mặc dù thủ tục để được hỗ trợ tiền thuê nhà đơn giản, người lao động thuê nhà có đơn đề nghị theo mẫu, chịu trách nhiệm về tính chính xác của đơn đề nghị, doanh nghiệp lập danh sách, gửi lên Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, phê duyệt và chi trả, nhưng một số doanh nghiệp yêu cầu người lao động phải có xác nhận của chủ cho thuê trọ.

Điều này dẫn đến việc thống kê, lập danh sách người lao động của doanh nghiệp thuê nhà trên địa bàn tỉnh thời gian vừa qua còn chậm.

Tỉnh Thái Nguyên cần tăng cường đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc lập danh sách từ doanh nghiệp, việc thẩm định danh sách và sớm có giải pháp chi trả tiền thuê nhà để người lao động giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.