Techcombank dự kiến trả cổ tức 15% bằng tiền mặt, mức cao nhất trong số các ngân hàng đã công bố

Techcombank dự chi gần 5.284 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 15%. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2 hoặc quý 3/2024.
0:00 / 0:00
0:00
Đại hội đồng cổ đông Techcombank.
Đại hội đồng cổ đông Techcombank.

Sau 10 năm tích lũy lợi nhuận để tái đầu tư hoạt động kinh doanh và không chia cổ tức, từ năm 2024, Techcombank sẽ triển khai kế hoạch trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Trong tờ trình Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 20/4 tại Hà Nội, Ngân hàng dự kiến trả cổ tức tiền mặt 1.500 đồng/cổ phiếu, là mức cổ tức tiền mặt cao nhất trong số các ngân hàng đã công bố. Nhà băng dự kiến dành hơn 5.283 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối của ngân hàng sau khi trích lập các quỹ tính đến hết 2023 để chia cổ tức tiền mặt. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2 hoặc quý 3/2024.

Theo Tổng giám đốc Techcombank Jens Lottner, việc thay đổi chính sách chi trả cổ tức dựa trên đánh giá về tiềm năng lợi nhuận, tình hình vốn và những dự báo về thay đổi chính sách. Với những nền tảng hiện có, lãnh đạo Techcombank cho biết ngân hàng có thể thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt đồng thời vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận 20% mỗi năm cũng như các tỷ lệ an toàn như chiến lược đề ra.

Bên cạnh đó, Techcombank cũng dự kiến tăng vốn điều lệ từ 35.225 tỷ đồng lên 70.450 tỷ thông qua việc phát hành cổ phiếu tỷ lệ 100% từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu TCB có tên trong danh sách tại ngày chốt quyền sẽ được nhận thêm tương ứng 100 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến được sử dụng để tăng vốn điều lệ gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần trên báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn dự kiến hoàn thành trong năm 2024 hoặc cho đến khi Techcombank hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Techcombank dự kiến trả cổ tức 15% bằng tiền mặt, mức cao nhất trong số các ngân hàng đã công bố ảnh 1
Tổng Giám đốc Techcombank Jen Lottner.

Cũng theo Tổng giám đốc Techcombank Jens Lottner, với nền tảng của năm 2023 và những dự đoán về năm 2024, ban điều hành Techcombank đề xuất mức lợi nhuận năm 2024 là 27.100 tỷ đồng, tăng trưởng 18,4% so với năm trước và tự tin mục tiêu này có thể đạt được. Tỷ lệ nợ xấu sẽ kiểm soát dưới 1,5% (hiện nay tỷ lệ này là 1,2%) và Techcombank cũng hoàn toàn tự tin đạt được mục tiêu, cũng là mức rất lành mạnh so với các “đối thủ".

Chia sẻ thêm về mục tiêu kế hoạch năm 2024, Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank Hồ Hùng Anh cho biết: “Năm 2023, chúng tôi đã đạt kế hoạch. Năm 2024 vẫn còn thách thức, Techcombank đưa ra kế hoạch thận trọng. Việc củng cố, phát huy thế mạnh, ứng dụng công nghệ data sẽ giúp chúng tôi đi vào các phân khúc khác, lĩnh vực kinh tế khác hiệu quả, kiểm soát tốt rủi ro.”

Ngân hàng cũng đặt mục tiêu đến cuối năm 2024, dư nợ tín dụng đạt 616,031 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng thực tế...