Tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 7/2, tại thành phố Sơn La, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Sơn La tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 2/2023, khu vực phía bắc.
0:00 / 0:00
0:00
Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền tại Hội nghị. Ảnh: tuyengiao.vn
Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền tại Hội nghị. Ảnh: tuyengiao.vn

Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới", đồng thời triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Tuyên giáo yêu cầu cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba với sự mở rộng về quy mô tổ chức, thành phần tham gia và thể loại tác phẩm dự thi.

Ngoài ra, các tỉnh, thành phố, đơn vị cũng cần quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới và những nhiệm vụ quan trọng khác...