#Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Báo cáo sai hạn, Công ty Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn bị phạt 70 triệu đồng
09:48 25/05/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 70 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn, do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định nhiều tài liệu như: báo cáo tài chính, báo cáo tình hình quản trị công ty...

Vi phạm hoạt động chứng khoán, hai doanh nghiệp bị phạt gần 200 triệu đồng
19:54 16/05/2022

Ngày 16/5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo, đã ban hành quyết định xử phạt hành chính hai doanh nghiệp là CTCP Tập đoàn Hòa Phát và CTCP Bao bì và In Nông nghiệp, với tổng số tiền phạt 195 triệu đồng, do các vi phạm: không bảo đảm cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập; mua lại cổ phiếu nhưng không báo cáo...

Báo cáo sai hạn, một doanh nghiệp bị phạt 70 triệu đồng
14:27 13/05/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam số tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo thường niên, Báo cáo tình hình quản trị công ty.

Phạt Licogi Quảng Ngãi 85 triệu đồng vì không công bố thông tin
11:34 07/05/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt hành chính 85 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Licogi Quảng Ngãi do không công bố thông tin theo quy định pháp luật nhiều tài liệu như: Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên...

Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông bị phạt 165 triệu đồng
09:54 29/04/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, tổng số tiền 165 triệu đồng, do các vi phạm: không bảo đảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị; không bảo đảm cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập; không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

Báo cáo sai hạn, một doanh nghiệp bị phạt 70 triệu đồng
16:15 27/04/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương, số tiền 70 triệu đồng, do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật nhiều tài liệu: báo cáo thường niên, nghị quyết hội đồng quản trị, báo cáo tài chính...