#Công an Thành phố Hà Nội

Giúp khách nước ngoài tìm lại tài sản thất lạc
22:31 13/05/2022

Ngay sau khi nhận được tin báo của hai cô gái quốc tịch Hàn Quốc về việc thất lạc tài sản tại cửa hàng quần áo, Công an phường Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) đã nhanh chóng rà soát, tìm lại tài sản và trao trả.

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo nhân văn, vì nhân dân phục vụ
15:32 09/05/2022

Sáng 9/5, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, đã chủ trì Hội nghị trực tuyến và trực tiếp quán triệt Nghị quyết số 09 ngày 3/3/2022 của Đảng ủy Công an Thành phố về xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Phải tự hoàn thiện mình để làm việc tốt hơn
11:55 22/03/2022

Ngày 3/3, Đảng ủy Công an Thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/ĐUCA: “Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công an Thành phố Hà Nội đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Kế hoạch tổng thể tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09 (Kế hoạch số 68) cũng đã được triển khai. Đây là chủ trương, chỉ đạo đặc biệt quan trọng, đề cập sâu đến công tác cán bộ với mục tiêu xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp vững mạnh, là nhân tố then chốt, quyết định sự thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng của Công an thành phố.