Giống ST25 được Sepon Group chuẩn bị sản xuất lúa hữu cơ.

Sản xuất “Gạo hữu cơ Sepon” phục vụ xuất khẩu

Chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị (Sepon Group) đang phối hợp nông dân chuẩn bị xuống đồng bằng máy cấy những ha lúa hữu cơ giống ST25 của vụ sản xuất đông xuân 2021-2022 để sản xuất gạo mang thương hiệu “Gạo hữu cơ Sepon”.