(Ảnh: UBCKNN)

Ra mắt trang web đào tạo nhà đầu tư

Ban quản lý dự án kỳ vọng thông qua dự án nhà đầu tư có thêm sự tự tin, động lực. Qua đó chủ động hơn trong quá trình lập kế hoạch và ra quyết định tài chính, giảm sự chi phối bởi yếu tố tâm lý cũng như gia tăng “sức đề kháng” đối với các hành vi gian lận, lừa đảo hiện diện trên thị trường.

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Phạm Hồng Sơn. (Ảnh: UBCKNN)

Tăng cường giám sát dòng tiền từ giao dịch ký quỹ

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Phạm Hồng Sơn cho biết sẽ tăng cường thanh tra, giám sát để bảo đảm việc cho vay giao dịch ký quỹ (cho vay margin) của các công ty chứng khoán đúng pháp luật, an toàn cho công ty chứng khoán và an toàn bền vững cho dòng tiền trên thị trường chứng khoán. 

(Ảnh: Duy Giang)

Tiếp tục khẳng định vai trò kênh huy động vốn và công cụ quản lý vĩ mô

Với sự ổn định của kinh tế vĩ mô, chính thức áp dụng Luật Chứng khoán 2019 và những giải pháp thiết thực sẽ được triển khai trong năm 2021, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng, tiếp tục khẳng định vai trò kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế và công cụ quản lý vĩ mô hiệu quả của Chính phủ.

20 năm xây dựng kênh huy động vốn hiệu quả

20 năm xây dựng kênh huy động vốn hiệu quả

Khai trương hoạt động vào ngày 20-7-2000 và tổ chức phiên giao dịch đầu tiên vào ngày 28-7-2000, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) đã chính thức đưa thị trường chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động có tổ chức với mục tiêu xây dựng một kênh huy động và phân bổ vốn trung và dài hạn hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế đất nước.