Ảnh đẹp SEA Games 31: Những hình ảnh các võ sĩ thi đấu môn Muay Thái

Thứ Năm, 26-05-2022, 19:54
Tác phẩm "Đòn quyết định".

Tác phẩm "Những hình ảnh các võ sĩ thi đấu môn Muay Thái tại kỳ Seagames 31" ở nhà thi đấu Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tháng 5/2022 của tác giả Bùi Việt Đức tham dự cuộc thi Ảnh đẹp SEA Games 31 Báo Nhân Dân. 

 

Ảnh đẹp SEA Games 31: Những hình ảnh các võ sĩ thi đấu môn Muay Thái -0
Tác phẩm "Tập trung cao độ".
Ảnh đẹp SEA Games 31: Những hình ảnh các võ sĩ thi đấu môn Muay Thái -0
Tác phẩm "Thất thế". 
Ảnh đẹp SEA Games 31: Những hình ảnh các võ sĩ thi đấu môn Muay Thái -0
Tác phẩm "Phản công".
Ảnh đẹp SEA Games 31: Những hình ảnh các võ sĩ thi đấu môn Muay Thái -0
Tác phẩm "Phản đòn". 
Cuộc thi Ảnh đẹp SEA Games 31

 

BÙI VIỆT ĐỨC