Kon Tum biểu dương người khuyết tật tiêu biểu năm 2022 ngày18/4/2022. (Ảnh: Phúc Thắng)

Xây dựng một xã hội “không rào cản” cho người khuyết tật

Năm nay, kỷ niệm 30 năm Ngày Quốc tế người khuyết tật (3/12), Liên hợp quốc đã lấy chủ đề “Các giải pháp chuyển đổi để phát triển toàn diện: Vai trò của đổi mới trong việc thúc đẩy một thế giới tiếp cận và bình đẳng”, nhằm khẳng định thêm một lần nữa, việc thực hiện cam kết không để ai bị bỏ lại phía sau và quan trọng hơn là bảo đảm sự tham gia đầy đủ và bình đẳng, tạo môi trường thuận lợi cho người khuyết tật trong mọi lĩnh vực của xã hội.