Rà soát các điều kiện để sẵn sàng thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính

NDO - Phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 dự kiến sẽ công bố trong học kỳ I năm học 2023-2024 nhằm giúp các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học, ôn tập và định hướng thi cho học sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Cục trưởng Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nguyễn Ngọc Hà phát biểu ý kiến tại hội nghị
Phó Cục trưởng Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nguyễn Ngọc Hà phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Phó Cục trưởng Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nguyễn Ngọc Hà cho biết, năm 2024 là năm cuối tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nghiên cứu xây dựng và công bố phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 trong học kỳ I năm học 2023-2024 (kèm theo bộ đề minh họa các môn thi) nhằm giúp các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học, ôn tập và định hướng thi cho học sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự thảo và ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 và quy chế tuyển sinh đại học sẽ được ban hành trước tháng 9/2024 để giúp các địa phương kịp tiến độ triển khai, tổ chức, phổ biến đến học sinh lớp 12 ngay từ đầu năm học 2024-2025.

Đồng thời, phối hợp các sở, ngành liên quan sớm tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai kỳ thi thống nhất với các kế hoạch khác của địa phương.

Nhiệm vụ, giải pháp của địa phương là chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai chương trình dạy học theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tăng cường kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng đánh giá năng lực phù hợp chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và ra đề thi theo hướng đánh giá năng lực phù hợp chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị máy tính để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức kỳ thi và sẵn sàng thử nghiệm thi trên máy tính khi có chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến học sinh, phụ huynh và nhân dân về chương trình giáo dục phổ thông 2018 và định hướng thi tốt nghiệp từ năm 2025 nhằm giúp người dân hiểu và đồng thuận.