Ra mắt cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”

NDO - Ngày 8/12, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, do Đại tướng, GS, TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an làm chủ biên.
0:00 / 0:00
0:00
Thượng tướng, PGS, TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an trao tặng cuốn sách cho các đơn vị thuộc Bộ Công an.
Thượng tướng, PGS, TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an trao tặng cuốn sách cho các đơn vị thuộc Bộ Công an.

Dự Lễ giới thiệu có các đồng chí: Thượng tướng, PGS,TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Trung tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh Văn phòng Bộ Công an; GS, TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Thấu hiểu sâu sắc vai trò đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng; mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Bộ trưởng Tô Lâm đã chỉ đạo biên soạn, chủ biên cuốn sách quan trọng này.

Ra mắt cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” ảnh 1

Các đại biểu dự Lễ giới thiệu cuốn sách.

Cuốn sách được giao cho Cục Công tác đảng và Công tác chính trị chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức bản thảo, biên soạn, xuất bản và phát hành rộng rãi trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Đặc biệt, bản thảo cuốn sách đã báo cáo đồng chí GS, TS Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và nhận được ý kiến đóng góp bổ sung, phát triển của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, Bộ Công an là một trong những đơn vị đi đầu, gương mẫu trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách bài bản, hiệu quả.

Với quy trình nghiên cứu, biên soạn, xuất bản hết sức nghiêm túc, khoa học, công phu và chặt chẽ, đến nay, cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” đã được ra mắt bạn đọc.

Ra mắt cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” ảnh 2

Cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” dày 306 trang, gồm 3 chương.

Với 306 trang, cuốn sách được kết cấu gồm 3 chương: Chương I: Khái quát tư duy lý luận của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đến nay. Chương 2: Công an nhân dân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chương 3: Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đặc biệt, trong Lời giới thiệu của cuốn sách, Đại tướng, GS, TS Tô Lâm khẳng định tầm quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, cuốn sách cung cấp một tài liệu nghiên cứu, học tập quan trọng, góp phần tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thực tiễn xây dựng và chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ về mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh trong thời gian tới.

Cuốn sách thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm rất cao và sự quan tâm đặc biệt của Bộ trưởng Tô Lâm đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị triển khai có hiệu quả trong lực lượng Công an nhân dân.

Ra mắt cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” ảnh 3

PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng cuốn sách cho các thư viện trong Công an nhân dân.

Tại buổi Lễ, Thượng tướng, PGS, TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an đã trao tặng cuốn sách cho đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an; PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng cuốn sách cho các thư viện trong Công an nhân dân.

Nhấn mạnh giá trị và ý nghĩa của cuốn sách, GS, TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương khẳng định, cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” là sự tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nhằm thực hiện một cách tích cực, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, cuốn sách còn mang ý nghĩa thiết thực, như là một tài liệu quan trọng để tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng nặng nề của lực lượng Công an nhân dân trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ an ninh quốc gia. Cuốn sách cũng được xem là “cẩm nang” đối với cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân.