Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, gắn với thị trường và nhu cầu bạn đọc

NDO -

Ngày 18/2, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuyên môn, công tác Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Năm qua, Đảng ủy cơ quan Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Ban Giám đốc, Ban Biên tập Nhà xuất bản đã phối hợp chặt chẽ, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, không ngừng nâng cao chất lượng và số lượng sách xuất bản, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị được giao, ngày càng tiếp cận đông đảo đối tượng độc giả. Nhà Xuất bản đã ra mắt 4 tủ sách điện tử: Tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Tủ sách học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tủ sách thanh niên học và làm theo Bác; Tủ sách Công an nhân dân học và làm theo Bác.

Cùng với đó, Nhà Xuất bản đã tham gia trưng bày, giới thiệu sách phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ra mắt cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam-Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”; giới thiệu bộ sách“Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII” bằng 7 ngoại ngữ; giới thiệu sách “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” và một số tài liệu phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; giới thiệu cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Tổ chức tọa đàm khoa học “Hồ Chí Minh với khát vọng độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân” nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021). Phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng”;...

Trong năm, Nhà Xuất bản đã xuất bản 832 lượt tên sách với số lượng in 6.979.913 bản (bằng 186,2% so với năm 2020); tổ chức in được 635 lượt đầu sách; doanh thu phát hành đạt 98,86 tỷ đồng (bằng 129,96% so năm 2020). Nhà xuất bản đã xuất bản và phát hành sách điện tử trên trang stbook.vn với 201 cuốn, tăng 105 cuốn so năm 2020, thu hút 515.345 lượt người truy cập; xuất bản và phát hành 674 cuốn sách trang Thư viện cơ sở (thuviencoso.vn), phục vụ 310.646 lượt bạn đọc truy cập. Hoàn thiện tôn chỉ, mục đích, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ Tạp chí Chính trị và Phát triển (xuất bản 10 số/năm với 100 trang/kỳ xuất bản).

Hội nghị cũng tập trung đánh giá những ưu điểm, hạn chế, phân tích những nguyên nhân tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021; bàn thảo, thống nhất triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ, Ban Giám đốc, Ban Biên tập Nhà Xuất bản là tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, vừa bảo đảm nhiệm vụ chính trị, vừa gắn với thị trường và nhu cầu bạn đọc. Đảng bộ phấn đấu đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên bị thi hành kỷ luật;...