Quảng Trị thực hiện hiệu quả Nghị định về tín dụng với người nghèo

NDO - Từ 2 chương trình tín dụng ban đầu, đến nay Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Chi nhánh Quảng Trị đã có 17 chương trình được triển khai thực hiện phục vụ các đối tượng và các chương trình phát triển kinh tế, xã hội và an sinh tại 100% xã, phường, thị trấn.
0:00 / 0:00
0:00
Tuyên dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ tại Quảng Trị
Tuyên dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ tại Quảng Trị

Chiều 22/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ.

Nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác là dấu mốc có tính quyết định đối với mô hình tín dụng chính sách xã hội hiệu quả, đóng góp quan trọng cho công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng.

Trong 20 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Chi nhánh Quảng Trị không ngừng tăng trưởng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, huy động được các nguồn lực tài chính đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Tổng nguồn vốn của ngân hàng hiện đạt 3.725,8 tỷ đồng, tăng 3.558,8 tỷ đồng so với khi mới thành lập, cách đây 20 năm. Các chương trình tín dụng được mở rộng, từ 2 chương trình tín dụng ban đầu, đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 17 chương trình được triển khai và thực hiện đến 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Chi nhánh đã tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được vay vốn thuận lợi, kịp thời. Có hơn 66,5 nghìn lượt hộ nhờ vay vốn chính sách phát triển kinh tế mà vượt nghèo; thu hút tạo việc làm cho gần 33 nghìn lao động; gần 87 nghìn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để trang trải chi phí, mua sắm dụng cụ học tập; hỗ trợ xây mới và cải tạo hơn 109 nghìn công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 6.302 căn nhà cho hộ nghèo, 757 căn nhà ở xã hội...

Kết quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị góp phần giúp tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm từ 1,5-2%, bảo đảm việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị, trật tự xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Bùi Quang Vinh ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của tín dụng chính sách xã hội thực hiện tại tỉnh Quảng Trị trong suốt 20 năm qua. Quảng Trị là một trong những tỉnh thực hiện có hiệu quả nhất Nghị định 78 của Chính phủ.

Đồng thời, đồng chí đề nghị tỉnh Quảng Trị quan tâm hơn nữa nguồn vốn, cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn vay cho người nghèo các đối tượng chính sách; tổ chức chính trị-xã hội các cấp thực hiện tốt công tác nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội.