Quảng Ngãi phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong tuyển quân

NDO - Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023, hoàn thành 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu từng địa phương, đơn vị chủ động có giải pháp phù hợp, phát huy có hiệu quả sức mạnh của hệ thống chính trị, hướng dẫn và tổ chức thực hiện sát, đúng, phù hợp thực tiễn.
0:00 / 0:00
0:00
Thanh niên Quảng Ngãi nô nức lên đường nhập ngũ.
Thanh niên Quảng Ngãi nô nức lên đường nhập ngũ.

Cụ thể, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và thực hiện thực hiện có hiệu quả Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 6/6/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.

Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức đăng ký, quản lý chặt chẽ thực lực công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, công tác đăng ký lần đầu cho công dân nam đủ 17 tuổi trong năm, nhất là số đi lao động, làm xa ngoài địa phương; chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và địa phương, bảo đảm những thanh niên trúng tuyển phải được tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 đủ liều và phải có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trước khi bàn giao cho đơn vị nhận quân.

Từng địa phương, đơn vị chủ động có giải pháp phù hợp, phát huy có hiệu quả sức mạnh của hệ thống chính trị, hướng dẫn và tổ chức thực hiện sát, đúng, phù hợp thực tiễn.

Đối với Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương tuyển quân “tròn khâu”, tuyển người nào chắc người đó; tuyển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng.

Riêng số công dân nam là thí sinh dự tuyển vào các trường đại học, cao đẳng năm 2022, căn cứ các quy định tại điểm g khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, tham mưu Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp, trước ngày 15/10chưa bắt buộc công dân là thí sinh dự tuyển vào các trường cung cấp các giấy tờ chứng nhận học sinh, sinh viên để tạm hoãn gọi nhập ngũ năm 2023.

Giao chỉ tiêu tuyển quân phù hợp từng địa phương gắn với vùng động viên cấp xã, phối hợp cơ quan Công an, Y tế tham mưu thực hiện “3 cùng”: cùng Hội đồng nghĩa vụ quân sự, cùng Hội đồng khám sức khỏe và cùng Lễ giao, nhận quân.