Đại sứ Đinh Toàn Thắng (thứ ba từ phải sang) và các Nghị sĩ Quốc hội Pháp.

Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Pháp

Ngày 28/9, theo lời mời của Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Pháp - Việt tại Quốc hội Pháp Stéphanie Do, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đã có buổi làm việc và trao đổi thông tin với các đại biểu Quốc hội, thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị về tình hình Việt Nam, quan hệ song phương Việt Nam - Pháp và một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.