Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân một số địa phương

NDO -

Sáng 13/7, Văn phòng Quốc hội cho biết: Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân các tỉnh: Bến Tre, Sóc Trăng, Hà Tĩnh, Gia Lai, Nghệ An, Hà Nam, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Tháp, TP Hải Phòng và TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026.

Một phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Một phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cụ thể, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa phê chuẩn kết quả bầu: Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa X đối với đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến kể từ ngày 29/6/2021; Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa X đối với đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào kể từ ngày 24/6/2021; Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII đối với đồng chí Hoàng Trung Dũng kể từ ngày 25/6/2021; Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đối với đồng chí Hồ Văn Niên kể từ ngày 29/6/2021;

Chủ tịch Quốc hội cũng phê chuẩn Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII đối với đồng chí Thái Thanh Quý kể từ ngày 4/7/2021; Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX đối với đồng chí Lê Thị Thủy kể từ ngày 2/7/2021; Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI đối với đồng chí Phạm Văn Lập kể từ ngày 29/6/2021; Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ khóa X đối với đồng chí Phạm Văn Hiểu kể từ ngày 25/6/2021; Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX đối với đồng chí Lê Thị Kim Dung kể từ ngày 4/7/2021; Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X đối với đồng chí Phương Thị Thanh kể từ ngày 30/6/2021; Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII đối với đồng chí Phạm Viết Thanh kể từ ngày 30/6/2021; Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X đối với đồng chí Phan Văn Thắng kể từ ngày 2/7/2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã phê chuẩn kết quả bầu: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre khóa X đối với đồng chí Lê Văn Khê và đồng chí Huỳnh Quang Triệu kể từ ngày 29/6/2021; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa X đối với đồng chí Nguyễn Văn Khởi và đồng chí Lê Văn Hiểu kể từ ngày 24/6/2021; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII đối với đồng chí Trần Văn Kỳ và đồng chí Trần Tú Anh kể từ ngày 24/6/2021; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đối với đồng chí Ayun H’Bút và đồng chí Trương Văn Đạt kể từ ngày 29/6/2021; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII đối với đồng chí Nguyễn Nam Đình và đồng chí Nguyễn Như Khôi kể từ ngày 4/7/2021; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX đối với đồng chí Bùi Văn Hoàng và đồng chí Đặng Thanh Sơn kể từ ngày 2/7/2021; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI đối với đồng chí Bùi Đức Quang kể từ ngày 29/6/2021; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ khóa X đối với đồng chí Nguyễn Thành Đông và ông Nguyễn Xuân Hải kể từ ngày 25/6/2021; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX đối với đồng chí Lê Thị Thanh Trà và đồng chí Phạm Thị Minh Xuân kể từ ngày 30/6/2021; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X đối với đồng chí Nông Quang Nhất và đồng chí Hoàng Thu Trang kể từ ngày 30/6/2021; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII đối với đồng chí Mai Ngọc Thuận kể từ ngày 30/6/2021; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X đối với đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến và đồng chí Kiều Thế Lâm kể từ ngày 2/7/2021.