Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể.

Tạo cơ chế đột phá phát triển hạ tầng giao thông

Trong những ngày đầu Xuân mới Nhâm Dần 2022, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân về những thành tựu nổi bật trong năm 2021 của ngành và một số khó khăn, thách thức đặt ra, cũng như cơ chế đột phá, kế hoạch hành động để ngành hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nặng nề trong thời gian tới.