Bộ Giao thông vận tải kiện toàn tổ chức bộ máy nhân sự

NDO - Ngày 30/9, Bộ Giao thông vận tải tổ chức hội nghị công bố các Quyết định của Bộ trưởng Giao thông vận tải về kiện toàn công tác cán bộ, triển khai Nghị định 56/2022/NĐ-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Giao thông vận tải.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ Giao thông vận tải kiện toàn tổ chức bộ máy nhân sự

Bộ trưởng Giao thông vận tải ban hành các quyết định chuyển đổi chức vụ cho lãnh đạo các vụ: Khoa học-Công nghệ; Môi trường; An toàn giao thông; Đối tác công-tư và Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã trao quyết định điều động, giao nhiệm vụ mới cho các cán bộ.

Thay mặt Ban Cán sự và lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chúc mừng các cán bộ được lãnh đạo Bộ tín nhiệm, tin tưởng giao giữ trọng trách mới. Trong hơn một tháng qua, lãnh đạo Bộ và các cơ quan liên quan đã hết sức tích cực để hoàn thiện văn bản quy định chức năng nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị trực thuộc, cũng như cân nhắc xem xét từng vị trí lãnh đạo các đơn vị để kiện toàn theo Nghị định 56/NĐ-CP, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, để từ ngày mai 1/10, khi Nghị định có hiệu lực là bộ máy mới hoạt động được ngay.

Theo đó, từ ngày 1/10, Vụ trưởng Khoa học-Công nghệ Lê Văn Dương giữ vị trí Vụ trưởng Khoa học-Công nghệ và Môi trường; các Phó Vụ trưởng Khoa học-Công nghệ được giao giữ vị trí Phó Vụ trưởng; chuyển đổi chức vụ 3 lãnh đạo Vụ Môi trường về vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học-Công nghệ và Môi trường.

Vụ trưởng An toàn giao thông Hoàng Thế Tùng được giao giữ vị trí Phó Vụ trưởng Kết cấu hạ tầng giao thông; Phó Vụ trưởng An toàn giao thông Kiều Thị Diễm được chuyển đổi giữ vị trí Phó Vụ trưởng Vận tải; Phó Vụ trưởng Đối tác công tư Nguyễn Viết Huy được chuyển đổi giữ vị trí Phó Vụ trưởng Kế hoạch-Đầu tư.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể quyết định chuyển Cục trưởng Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông Bùi Quang Thái giữ vị trí Cục trưởng Quản lý Đầu tư xây dựng từ ngày 1/10; các Phó Cục trưởng Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông được chuyển đổi giữ vị trí Phó Cục trưởng.

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn văn Thể đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Vụ trưởng Đối tác công-tư Lê Kim Thành giữ vị trí Cục trưởng Đường cao tốc Việt Nam kể từ ngày 1/10; Phó Vụ trưởng Đối tác công-tư Nguyễn Việt Cường, Phó Vụ trưởng Kế hoạch-Đầu tư Nguyễn Quang Giang và Phó Vụ trưởng An toàn giao thông Nguyễn Trọng Phú được điều động giữ vị trí Phó Cục trưởng Đường cao tốc Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng bổ nhiệm Trưởng phòng Điều hành dự án 5 (Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh) Nguyễn Thành Vinh giữ chức Phó Giám đốc Ban; Trưởng khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp (Trường cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương 5) Trần Phước Dũng giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giao nhiệm vụ cho các cán bộ được chuyển đổi chức vụ, bổ nhiệm, trên vị trí công tác mới cần nỗ lực hơn nữa, phát huy ưu điểm, tiếp tục phấn đấu, đoàn kết cùng tập thể đơn vị mới hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng với sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban Cán sự và tập thể lãnh đạo Bộ.

Thay mặt các cán bộ được trao quyết định, Cục trưởng Đường cao tốc Việt Nam Lê Kim Thành bày tỏ cảm ơn Ban Cán sự và lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải đã tin tưởng giao nhiệm vụ. Trên cương vị công tác mới, các cán bộ mới được chuyển đổi chức vụ và bổ nhiệm hứa sẽ tiếp thu các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, nỗ lực phấn đấu đoàn kết nhất trí với tập thể cán bộ công chức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo Nghị định 56/2022/NĐ-CP của Chính phủ, kể từ ngày 1/10, Bộ Giao thông vận tải có 23 đơn vị trực thuộc gồm: 1- Vụ Kế hoạch-Đầu tư; 2- Vụ Tài chính; 3- Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông; 4- Vụ Vận tải; 5- Vụ Pháp chế; 6- Vụ Khoa học-Công nghệ và Môi trường; 7- Vụ Hợp tác quốc tế; 8- Vụ Tổ chức cán bộ; 9- Thanh tra; 10- Văn phòng; 11- Cục Đường bộ Việt Nam; 12- Cục Đường cao tốc Việt Nam; 13- Cục Hàng hải Việt Nam; 14- Cục Hàng không Việt Nam; 15- Cục Đường sắt Việt Nam; 16- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; 17- Cục Đăng kiểm Việt Nam; 18- Cục Quản lý đầu tư xây dựng; 19- Trung tâm Công nghệ thông tin; 20- Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải; 21- Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải; 22- Báo Giao thông; 23- Tạp chí Giao thông vận tải.