Nghệ An: Tổ chức Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi

NDO - Ngày 21/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thi Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi cấp tỉnh năm 2023 với sự tham gia của 21 đội tuyển là Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng của các phường, xã đến từ 21 huyện, thành phố, thị xã.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh khai mạc hội thi.
Toàn cảnh khai mạc hội thi.

Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư. Hiện nay, hoạt động còn được điều chỉnh tại Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022.

Hiện tỉnh Nghệ An có 1.208 Ban giám sát đầu tư của cộng đồng với hơn 6.000 thành viên hoạt động tích cực và đóng góp nhiều kết quả nổi bật.

Tính đến ngày 31/8/2023, các Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong tỉnh đã tổ chức giám sát được 1.208 công trình; thông qua giám sát đã kiến nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền khắc phục những bất cập trong công tác quản lý, đầu tư, xây dựng, thi công các công trình tại cơ sở.

Hoạt động Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã góp phần phát huy quyền làm chủ của người dân trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình đầu tư, nâng cao chất lượng công trình trên địa bàn, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng có nơi, có lúc vẫn còn “hình thức”; còn thiếu sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện bảo đảm của cấp ủy, chính quyền; việc kiến nghị và tiếp thu, giải quyết, phản hồi còn chậm; năng lực và kỹ năng của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng còn hạn chế…

Nghệ An: Tổ chức Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi ảnh 1

Trao cờ lưu niệm cho các đội dự thi.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh: Hội thi là đợt tập huấn toàn diện, là “sân chơi” hữu ích, tạo cơ hội để các thành viên Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và cán bộ làm công tác Mặt trận Tổ quốc các cấp giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, nhất là thực hành các tình huống giám sát thực tế trên địa bàn.

Đồng thời, tăng cường kỹ năng phối hợp làm việc nhóm, tích lũy kiến thức pháp luật trong công tác giám sát; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác Giám sát đầu tư của cộng đồng; Trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác giám sát ở cơ sở.

Thông qua hội thi phát hiện các ý tưởng mới, giải pháp hay để góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng và chất lượng hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở; Kiến nghị với Cấp có thẩm quyền về những bất cập trong việc thực hiện các văn bản liên quan, tháo gỡ khó khăn vướng mắc ở cơ sở.

Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, gồm 4 phần thi: Phần thi giới thiệu, phần thi lý thuyết, phần thi xử lý tình huống và phần thi tiểu phẩm.

Sau khi kết thúc hội thi, trở về địa phương, các thành viên của các Ban giám sát đầu tư của cộng đồng sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực hơn nữa trong công tác giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển, giàu đẹp và văn minh.

Đây là lần đầu tiên Nghệ An tổ chức Hội thi giám sát đầu tư của cộng đồng.