Ngành Tuyên giáo tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

NDO - Sáng 28/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Ban Tổ chức trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho các tập thể.
Ban Tổ chức trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho các tập thể.

Năm 2023, Thành phố đã nhanh chóng triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngành Tuyên giáo Thành phố đã triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực, hoàn thành khối lượng công việc lớn, phức tạp, bảo đảm kế hoạch cũng như nhiệm vụ đột xuất; chủ động hơn trong phát hiện vấn đề, kịp thời hơn trong tham mưu những nội dung mới và khó, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ngành Tuyên giáo tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ảnh 1

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Ban Tuyên giáo Thành ủy thực hiện tốt công tác chỉ đạo, định hướng cho hoạt động văn hóa-văn nghệ, báo chí-xuất bản bảo đảm kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm. Trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan chức năng, Ban Tuyên giáo các Quận ủy, Huyện ủy, Thành ủy Thủ Đức và Đảng ủy cấp trên cơ sở, các trung tâm chính trị quận, huyện, thành phố Thủ Đức đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, đoàn thể cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 31-NQT/W của Bộ Chính trị ngày 30/12/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 98/2023-QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngành Tuyên giáo tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ảnh 2

Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức về nguồn "Hành trình qua miền Tây Bắc" năm 2023.

Tuy nhiên, công tác Tuyên giáo vẫn còn những mặt hạn chế như: trong từng thời điểm công tác tham mưu cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy có việc còn chậm theo tiến độ được giao, nhất là các công việc được giao đột xuất, bổ sung. Việc thể hiện vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là đối với việc giải quyết các vấn đề bức xúc, bảo đảm an sinh của nhân dân còn có lúc, có nơi chưa thật kịp thời…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, các cấp ủy, cơ quan tham mưu công tác Tuyên giáo các cấp và mỗi cán bộ ngành tuyên giáo cần tiếp tục nghiên cứu, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI về xây dựng, hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Các đơn vị tiếp tục tổ chức Hội nghị giới thiệu chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Ngành Tuyên giáo tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ảnh 3

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Võ Cường,Trưởng Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các ban ngành, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Đề án 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng cộng tác viên dư luận xã hội và đa dạng phương thức nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội…

Tại hội nghị, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Võ Cường, Trưởng Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ban Tổ chức đã biểu dương và tặng Bằng khen Ban Thường vụ Thành ủy cho 23 tập thể; tặng Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy cho 42 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.