Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh Kon Tum-Quảng Nam-Quảng Ngãi

NDO - Chiều 28/10, tại thành phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân ba tỉnh Kon Tum, Quảng Nam và Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.
0:00 / 0:00
0:00
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum khen thưởng các cá nhân, tập thể làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng.
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum khen thưởng các cá nhân, tập thể làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Ba tỉnh Kon Tum-Quảng Nam-Quảng Ngãi có ranh giới liền kề, với chiều dài khoảng hơn 260km.

Tháng 10/2020, Chi cục Kiểm lâm ba tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum ký kết Quy chế phối hợp số 01/QCPH-CCKL nhằm tăng cường phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng giáp ranh. Sau khi ký kết, Hạt Kiểm lâm vùng giáp ranh của ba tỉnh đã tăng cường, thường xuyên trao đổi thông tin kịp thời cho nhau trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng.

Từ tháng 10/2020 đến giữa tháng 9/2022, các Hạt Kiểm lâm vùng giáp ranh, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm ba tỉnh Kon Tum-Quảng Nam-Quảng Ngãi đã tổ chức được 1.227 đợt tuần tra, truy quét các đối tượng xâm hại đến tài nguyên rừng tại vùng giáp ranh. Qua đó, phát hiện 98 vụ vi phạm lâm luật, xử lý hình sự 6 vụ, tịch thu trên 158m3 gỗ các loại, 31 cá thể động vật hoang dã, 38 kg sản phẩm động vật hoang dã, 3 ô-tô, 2 xe máy; 8 cưa xăng, 2 khẩu súng tự chế...

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm ba tỉnh cũng đã chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm vùng giáp ranh tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật Lâm nghiệp cho nhân dân vùng giáp ranh tổng số 542 đợt với gần 26.600 lượt người dân tham gia.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh Kon Tum-Quảng Nam-Quảng Ngãi ảnh 1

Chi cục Kiểm lâm ba tỉnh Kon Tum-Quảng Nam-Quảng Ngãi ký kết Quy chế phối hợp trong quản lý bảo vệ rừng vùng giáp ranh giai đoạn 2022-2024.

Tại Hội nghị, Chi cục Kiểm lâm ba tỉnh Kon Tum-Quảng Nam-Quảng Ngãi tiến hành ký kết Quy chế phối hợp trong quản lý bảo vệ rừng vùng giáp ranh giai đoạn 2022-2024.

Giai đoạn 2022-2024, ba tỉnh Kon Tum-Quảng Nam-Quảng Ngãi đề ra mục đích tăng cường công tác phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm ba tỉnh nhằm bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, toàn diện; tăng cường trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ đối với các phòng chuyên môn, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng, Hạt Kiểm lâm, Kiểm lâm địa bàn trong công tác quản lý bảo vệ rừng vùng giáp ranh.

Quy chế cũng nêu rõ, lực lượng kiểm lâm ba tỉnh Kon Tum-Quảng Nam-Quảng Ngãi thường xuyên phối hợp chủ rừng và chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng tại vùng rừng giáp ranh của ba tỉnh, hạn chế đến mức thấp nhất và tiến tới không để xảy ra các hành vi vi phạm về lâm nghiệp tại khu vực rừng giáp ranh.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Nguyễn Hữu Tháp cho biết, để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác phối hợp quản lý bảo vệ rừng vùng giáp ranh, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam và Quảng Ngãi quan tâm phối hợp chặt chẽ hơn nữa và chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương vùng giáp ranh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng cho nhân dân khu vực vùng giáp ranh bằng nhiều hình thức; kiện toàn lực lượng kiểm lâm và lực lượng quản lý bảo vệ rừng chuyên trách của các đơn vị chủ rừng.

Đồng chí đồng thời đề nghị xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng vùng giáp ranh; tăng cường kiểm tra, giám sát các chủ rừng nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các chủ rừng trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng.