Nâng cao chất lượng kiểm toán khu vực miền núi phía bắc

NDO - Ngày 28/3, tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ.
0:00 / 0:00
0:00
Trao Kỷ niệm chương cho các đồng chí có thành tích đóng góp cho sự nghiệp kiểm toán nhà nước.
Trao Kỷ niệm chương cho các đồng chí có thành tích đóng góp cho sự nghiệp kiểm toán nhà nước.

Thực hiện quy chế phối hợp, các địa phương trong khu vực Tây Bắc đã tích cực, nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng các chuyên đề, kế hoạch do Kiểm toán Nhà nước đề ra.

Hoạt động của các bên trong công tác phối hợp được thực hiện trên cơ sở tuân thủ theo pháp luật, chặt chẽ, đi vào thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm mục tiêu đề ra.

Kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, nâng cao hoạt động trong quyết toán ngân sách địa phương, là căn cứ để Hội đồng nhân dân các tỉnh phê chuẩn, quyết toán ngân sách địa phương.

Thông qua hoạt động kiểm toán, đã tư vấn, giúp Hội đồng nhân dân tỉnh trong khu vực xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, lập dự toán ngân sách, phòng chống tham nhũng, lãng phí, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân được giao quản lý, sử dụng tiền và tài sản nhà nước.

Kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; cơ chế, chính sách cho phù hợp với điều kiện thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Nâng cao chất lượng kiểm toán khu vực miền núi phía bắc ảnh 1

Một tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị.

Các tham luận tại hội nghị tập trung vào việc kiến nghị việc chia sẻ thông tin sau kiểm toán, phân tích các nguyên nhân khách quan, chủ quan của các vi phạm để bổ sung hoàn thiện các chính sách pháp luật, giúp các địa phương sớm khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả kiểm toán nhà nước.

Kiến nghị với Kiểm toán Nhà nước sớm hoàn thiện chính sách về đất đai, giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn đọng về đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh sau cổ phần hóa; chính sách đặc thù trong khoán, bảo vệ rừng, cho thuê dịch vụ bảo vệ rừng, cây dược liệu dưới tán rừng, phát triển lâm nghiệp đa mục tiêu, kết hợp lâm nghiệp với công nghiệp chế biến, dịch vụ, du lịch, môi trường...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước đánh giá, thời gian tới Kiểm toán nhà nước sẽ giảm chồng chéo kiểm toán trên một địa phương, đơn vị; mỗi kiểm toán viên không tham gia quá hai đoàn trong một năm, bảo đảm chất lượng các cuộc kiểm toán chuyên đề.

Đề nghị các địa phương phối hợp kiểm tra, giám sát, đánh giá các đoàn kiểm toán để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết loại bỏ các hành vi tiêu cực trong công tác kiểm toán, xây dựng đạo đức công vụ, kỷ luật đảng trong thi hành công vụ.

Quan tâm đến bịt các “lỗ hổng” trong vận hành các cơ chế, chính sách, tiếp tục công khai, minh bạch các kết luận kiểm toán để các địa phương làm tốt hơn công tác kiểm toán nhà nước.

Tại hội nghị, 24 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước” được trao cho các đồng chí lãnh đạo các tỉnh trong vùng Tây Bắc, vì đã có thành tích đóng góp cho sự nghiệp Kiểm toán nhà nước thời gian qua.