Trao thưởng cho 19 học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng.

Tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”

Sau 5 năm triển khai Chương trình “Nâng bước em tới trường”, đến nay, toàn lực lượng Bộ đội biên phòng đã đỡ đầu hơn 5 nghìn lượt học sinh khu vực biên giới có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền khoàng 95 tỷ đồng. Trong đó có gần 1.000 em mồ côi không nơi nương tựa và gần 200 em của nước bạn Lào và Campuchia.