Một triệu sáng kiến quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19

NDO -

Ngày 16/12, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã ký văn bản số 3259/Ctr-TLĐ về Chương trình “1 triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Thợ lò tan ca. (Ảnh minh họa)
Thợ lò tan ca. (Ảnh minh họa)

Chương trình hướng tới mục tiêu trong năm 2022 và 2023, đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động cả nước đóng góp 1 triệu sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, phát triển kinh tế-xã hội và đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch, với tinh thần “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19, từng bước đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới; khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội”; tiếp tục cụ thể hóa và đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao đông nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” và triển khai Chủ đề hoạt động năm 2022 “Chăm lo việc làm, đời sống người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”…

Theo đó, thời gian tới, Tổng Liên đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các cấp công đoàn tập trung thể hiện tinh thần thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay là đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đổi mới, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc và toàn diện các nhiệm vụ của đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và chăm lo đời sống, ổn định việc làm cho đoàn viên, người lao động, góp phần phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm.

Gắn phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Chương trình sẽ được chia thành 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (từ nay đến hết tháng 5/2022) thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022 với mục tiêu 300.000 sáng kiến.

Giai đoạn 2 (từ tháng 6/2022 đến tháng 9/2023) chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII với mục tiêu 700.000 sáng kiến.