Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Bắc Ninh

Chiều 10/7, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 18-kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh dự kỳ họp.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh kỳ họp.
Toàn cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tiến hành công tác cán bộ theo quyết định của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Theo đó, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Quốc Chung, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh theo nguyện vọng cá nhân.

Trước đó, ông Nguyễn Quốc Chung đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi và được Ban Bí thư đồng ý tại Quyết định số 1332-QĐNS/TW ngày 28/6/2024 và Kết luận số 1114-KL/TU ngày 5/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Bắc Ninh ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa, chụp ảnh kỷ niệm cùng đồng chí Nguyễn Quốc Chung.

HĐND tỉnh Bắc Ninh cũng tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Hương Giang theo ý kiến của Ban Bí thư tại Công văn số 10370-CV/VPTW ngày 28/6/2024 của Văn phòng Trung ương Đảng và Kết luận số 1114-KL/TU ngày 5/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh để nhận nhiệm vụ mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Bắc Ninh ảnh 2

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chúc mừng đồng chí Nguyễn Hương Giang đã hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, trong ngày làm việc đầu tiên, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã nghe các báo cáo, tờ trình, đề án trình về tình hình kinh tế-xã hội và công tác điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2024; Phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 5); Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2024.

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, phương án điều chỉnh phân bổ ngân sách cấp tỉnh 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo công tác bảo đảm an ninh trật tự 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024…